Free Delivery

For over 2 million vnd

Secured Payment​

Shop Only Safely

Quality Products

Approved By Chef

Flash Sales

All year long

Browse the products in todays offer list. Do not hesitate to add them to your cart now. The promotions are limited and only available until stock lasts!

Indulge your taste buds with our new gourmet items which are sure to amaze your guests and enhance your in-home experience!

Our portfolio now includes the exquisite Wagyu beef from Japan, which offers a multi-sensory dining experience for our patrons. This buttery and firm textured meat has a lustrous appearance and is incredibly juicy, boasting a distinctive umami flavor.

High-quality frozen fruit which have been selected and collected from the best season, processing them in a short time, then freezing them immediately. They are fresh and delicious, delighting anyone that consume.

About Us

Classic Fine Foods Presents Classic Deli - The Finest Foods To Your Home 

With Classic Deli, anyone can use our gourmet ingredients used by chefs of the highest calibre. We give people the opportunity to inspire their inner chef and bring the fine dining experience to their home! 

From the world s best meat and seafood, to the gastronomy truffle ingredients and most sustainable caviar or the finest chocolate, we make the most incredible products accessible and help people to create amazing dishes.

Being part of Classic Fine Foods brand, Classic Deli is an online gourmet store which was born during the 2020 coronavirus pandemic. We connect and nurture the passionate flames of aspiring cooks in all walks of venue styles and cuisines offered.

We carefully select food and beverages that should cover every base. Rather than simply more product selection, we must also consider which would define our quality and/or value.

Classic Deli has opened our doors to all the food lovers in the general public who are passionate about gastronomy. Order Today, Deliver Tomorrow!

Cutting Room Selection

Blog & Recipes

Tips & Tricks from our chef on how to prepare
recipes, cooking styles and sauces.

The Classic Cards

Treat your friends with our gift cards !

Purchase now

Follow us on Instagram

 • 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐞́𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐞̂̃ 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨́𝐧 𝐅𝐨𝐢𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐬 (𝐠𝐚𝐧 𝐯𝐢̣𝐭 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩) 𝐏𝐡𝐚́𝐩 ✨✨

🎄 Sở hữu hương vị tinh tế và chất lượng tuyệt vời, gan ngỗng Rougié được chăn nuôi bằng bắp ngon tại địa phương đảm bảo kết cấu đậm đà và béo ngậy. Chắc chắn sẽ mang đến những giây phút quây quần ấm cúng mùa lễ đẹp nhất trong năm!

🎄 Đặt hàng tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/57-rougie

…
𝐄𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐢𝐞́ ✨✨

🎄 Rougié's foie gras is the perfect way to add a touch of luxury and sophistication to your Christmas celebration. With its exquisite flavor and unparalleled quality, Rougié foie gras is sure to impress your guests and make your Christmas truly unforgettable.

🎄 Shop now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/57-rougie 

#foiegras #classicdeli #xmas #christmas #noel #celebration
 • 𝐌𝐮𝐚 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐌𝐚́ 𝐁𝐨̀ 𝐔́𝐜, 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟐 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐎𝐥𝐢𝐮 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭
🔥 𝐂𝐡𝐢̉ 𝟓𝟏𝟖,𝟎𝟎𝟎đ/𝟏.𝟐𝐊𝐆 🔥
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

🥩 Thịt má bò úc được nhập khẩu chính ngạch
🥩 Giống bò ăn cỏ tự nhiên
🥩 Chăn nuôi theo quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
🥩 Thịt thơm ngọt, nhiều dinh dưỡng
🥩 Thịt đã lọc sạch phần mỡ thừa, tiết kiệm thời gian nấu nướng

✨ Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟐 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐎𝐥𝐢𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐁𝐚𝐧 𝐍𝐡𝐚
✨ Mua hàng ngay tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/meat/4638-short-rib-a-bone-in-grass-fed-frz-24kg-midfield.html 

…
𝐁𝐮𝐲 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐞𝐟 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐤, 𝐆𝐞𝐭 𝟐 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐢𝐥
🔥𝐅𝐨𝐫 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟏𝟖,𝟎𝟎𝟎đ/𝟏.𝟐𝐊𝐆🔥

🥩 Our cattle are raised on natural grass, ensuring the highest quality and flavor.
🥩The strictest food safety standards is applied in the farming practices.
🥩 Our beef is known for its delicious taste and rich nutritional value.
🥩 We take pride in providing lean cuts of meat, saving you time in the kitchen.

✨𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬: 𝟐 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐢𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐩𝐚𝐢𝐧
✨Shop now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/meat/4638-short-rib-a-bone-in-grass-fed-frz-24kg-midfield.html
 • 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐂𝐁 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐨𝐧𝐞-𝐨𝐟-𝐚-𝐤𝐢𝐧𝐝 ✨✨

🎄 We offer a wide variety of options to choose from, so you can find the perfect design for your style and budget.

🎄 So why wait? Contact us today and start creating your dream Christmas decorations!

🎄 Shop now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/167-pcb

...
𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐮̛𝐮 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐨̣̂𝐜 đ𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡! ✨✨

🎄 Chúng tôi có đa dạng các loại màu trang trí, màu nhũ, bong bóng socola Giáng Sinh trang trí sẵn...

🎄 Liên hệ ngay với Classic Deli hoặc đặt hàng tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/167-pcb

#classicfinefoods #pcb #xmasdecoration #christmas #noel #dessert #chocolatedecoration
 • 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐨̀ đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐧𝐫𝐢𝐤𝐮 ✨✨

🎄 Sò điệp đến từ vùng Sanriku của Nhật, sau khi thu hoạch được cấp đông nhanh để vẹn toàn hương vị và cấu trúc thịt dẻo ngọt. Xứng danh phân hạng Sashimi tươi ngon. Hứa hẹn sẽ là tâm điểm thực đơn trong bữa tiệc quây quần ấm cúng bên người thân yêu!

🎄 Đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/vn/brand/241-senrei

...
𝐅𝐨𝐫 𝐚 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬, 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐫𝐢𝐤𝐮 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐥𝐨𝐩𝐬 ✨✨

🎄 These succulent scallops are harvested from Sanriku region of Japan, and they are known for their delicate flavor and buttery texture. They are perfect for a festive Christmas meal, whether you serve them grilled, baked, or raw!

🎄 𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑛𝑜𝑤 𝑎𝑡: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/vn/brand/241-senrei

#christmas #luxury #gift #finest #scallop #flavor #unforgettable #elegant
 • 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐦𝐮̀𝐚 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 - 𝐦𝐮̀𝐚 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐚̃ đ𝐞̂́𝐧, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̣𝐧𝐠? ✨✨
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

🎄 Trứng cá tầm "caviar" từ Kaviari là một trong những loại trứng cá tầm ngon nhất thế giới, là món quà hoàn hảo cho những ai đem lòng yêu mến hương vị sang trọng ấy. Hãy trải nghiệm hương vị món trứng cá Kaviari Caviar của Classic Deli cùng gia đình & những người thân yêu cho mùa lễ Giáng Sinh của bạn thêm trọn vẹn!

𝐌𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/42-kaviari

...
𝐈𝐭'𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐟𝐮𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫, 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲? ✨✨

🎄 Kaviari is the world's finest caviar, and it's the perfect gift for anyone who appreciates the finer things in life. Try out our Kaviari Caviar as the perfect way to add a touch of elegance to your holiday celebrations!

𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐭: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/42-kaviari

#Kaviari #caviar #christmas #luxury #gift #finest #sturgeon #CaspianSea #flavor #unforgettable #elegant
 • 🇯🇵 𝐓𝐡𝐨𝐚̉ 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨 𝐀̂̉𝐦 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐨̀ Đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐇𝐨𝐤𝐤𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐒𝐞𝐧𝐫𝐞𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 🇯🇵

𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑆𝑒𝑛𝑟𝑒𝑖 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑜̛̉ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 𝑂𝑛𝑎𝑔𝑎𝑤𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜̀ đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑠𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢.

🇯🇵 Thịt sò điệp Nhật mới phân hạng Sashimi là một nguyên liệu đa dạng có thể dùng trong nhiều món ăn với đa dạng phương thức nấu nướng:

𝐌𝐨́𝐧 𝐒𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐢, 𝐒𝐨̀ đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐩𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨, 𝐍𝐢𝐠𝐢𝐫𝐢, 𝐒𝐨̀ đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠

đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/vn/brand/241-senrei

...
🇯🇵 𝐔𝐧𝐥𝐞𝐚𝐬𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐇𝐨𝐤𝐤𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐒𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐢-𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐥𝐨𝐩 𝐌𝐞𝐚𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐧𝐫𝐞𝐢 🇯🇵

𝑆𝑒𝑛𝑟𝑒𝑖 𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑂𝑛𝑎𝑔𝑎𝑤𝑎 𝑇𝑜𝑤𝑛 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑇𝑜ℎ𝑜𝑘𝑢 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐽𝑎𝑝𝑎𝑛'𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑒𝑎𝑓𝑜𝑜𝑑; 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑙𝑜𝑝𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟. 𝐻𝑜𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑆𝑎𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖-𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑙𝑜𝑝 𝑀𝑒𝑎𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑆𝑒𝑛𝑟𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

🇯🇵 The new Sashimi-grade Japanese scallops are a versatile ingredient that can be used in a variety of dishes with diverse cooking methods:
𝐒𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐢, 𝐍𝐢𝐠𝐢𝐫𝐢, 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐥𝐨𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐩𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨, 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐥𝐨𝐩𝐬...

𝐁𝐮𝐲 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐭: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/vn/brand/241-senrei
 • 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 - SĂN SALE BÙNG NỔ TẠI CLASSIC DELI
🔥𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐬𝐨̂́𝐜 𝟏𝟓%🔥 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦🔥
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

🖤 Mùa mua sắm cuối năm đã chính thức bắt đầu và Classic Deli cũng đã sẵn sàng cho đại hội sale lớn nhất năm, mang đến cho khách hàng vô vàn các loại thực phẩm tuyệt hảo nhất. Chỉ duy nhất 3 ngày, từ ngày 22 - 24 tháng 11 - chương trình ưu đãi giá 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 sẽ được khởi động ngay tại website và ứng dụng mua hàng trực tuyến của Classic Deli.

🔥GIẢM 15% tất cả sản phẩm. Nhập ngay mã code “BLACKFRIDAY23” để nhận ngay ưu đãi. 

🖤 Thời gian áp dụng khuyến mãi: Từ ngày 23 - 24.11.2023
🖤 Mua sắm ngay tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/ 

…
𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 - 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐀𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐀𝐋𝐒 𝐀𝐓 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂 𝐃𝐄𝐋𝐈!
🔥𝟏𝟓% 𝐎𝐅𝐅🔥 𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐓𝐄𝐌𝐒🔥

🖤 Get ready to kick off the year-end shopping season with Classic Deli's biggest sale of the year! For a limited time only, from November 22td to 24th, 2023, we are thrilled to announce our 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 promotion, available exclusively on our website and Apps.

🔥Enjoy 15% OFF on all products during this incredible promotion. Simply enter the code "BLACKFRIDAY23" at checkout to apply the discount.

🖤 Don't miss out on these unbeatable savings! Promotion period: November 22th to 24th, 2023.

🖤 Start shopping now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/
 • [🔥New Arrival] 𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̂𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 (𝐈𝐤𝐮𝐫𝐚) - 𝐒𝐚𝐧𝐫𝐢𝐤𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟑 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐠
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

✨ Món trứng cá hồi ngâm tương thượng hạng được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và ướp trong loại nước tương đặc biệt giúp tăng thêm tầng vị tự nhiên vốn có của trứng cá hồi. 

✨ Trứng cá của Sanriku cũng được biết đến với chất lượng đồng nhất, nhờ sự tuyển chọn trứng ngon từ các con cá hồi tươi sống và sản xuất thành phẩm trong ngày. 

✨ Sản phẩm hoàn toàn không chứa chất bảo quản hoặc chất tạo màu nhân tạo, vì vậy bạn có thể yên tâm mang đến món Iruka tinh khiết nhất cho các bữa tiệc của bạn!

Khám phá ngay 3 phân hạng trứng cá hồi ngâm tương Iruka bên dưới phần bình luận.
Liên hệ ngay với Classic Deli để được tư vấn mua hàng

...
𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐧𝐫𝐢𝐤𝐮 𝐒𝐚𝐥𝐦𝐨𝐧 𝐑𝐨𝐞 - 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝-𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐤𝐮𝐫𝐚

✨ Our Sanriku salmon roe is marinated in a special soy sauce blend that enhances its natural flavor. We use no preservatives or artificial coloring agents, so you can be sure that you are enjoying the purest possible product. 

✨ It is also known for its consistent quality, thanks to the exclusive use of fixed nets and the same-day processing of the roe.

✨ We offer three grades of Sanriku salmon roe to meet your culinary needs, see more detail at comment

✨ Serve it on sushi or sashimi, make a donburi, add it to pasta, make a salad dressing or enjoy it on its own, simply serve it chilled or at room temperature.
 • [🔥𝑁𝑒𝑤 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙] 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐆𝐡𝐞̣ Đ𝐨́𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩 - 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐕𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭

✨ Thịt ghẹ đóng lon mới (453g/lon): 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 đ𝐮̀𝐢 𝐠𝐡𝐞̣, 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 đ𝐮̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐠𝐡𝐞̣, 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐡𝐞̣. Sản phẩm được làm từ thịt ghẹ tươi ngon, chất lượng cao, được chọn lọc kỹ lưỡng từ nguồn nguyên liệu đầu vào. 
✨ Thịt ghẹ được đóng lon với quy trình hiện đại, đảm bảo giữ trọn hương vị và dinh dưỡng của thịt ghẹ. Sản phẩm có màu sắc tự nhiên, thịt ghẹ chắc ngọt, thơm ngon.
✨ Nguyên liệu tuyệt vời để chế biến nhiều món ăn ngon, hấp dẫn như nem cua bể, súp, các món xào, ghẹ nấu cháo,...

📍 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐠𝐡𝐞̣ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨
📍 𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢, đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐠𝐡𝐞̣
📍 𝐂𝐨́ 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐠𝐡𝐞̣ 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐨̣𝐭, 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐧
📍 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧

Liên hệ với Classic Deli hoặc đặt hàng ngay tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/244-seaspimex
 • [🔥𝑁𝑒𝑤 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙] 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐇𝐮̛̃ 𝐂𝐨̛ “𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐏𝐚𝐢𝐧” 𝐌𝐨̛́𝐢 - 𝐂𝐡𝐢̉ 𝟏𝟎𝟒,𝟎𝟎𝟎đ
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

✨Những chiếc bánh mì hữu cơ này được làm bằng bột mì Pháp, bột lúa mì và men tươi được nuôi từ bột lúa mạch đen. Bánh được nướng sẵn và đóng gói trong túi thân thiện với môi trường.

✨Sản phẩm bánh mì hữu cơ Petit Pain là lựa chọn ngon miệng và lành mạnh cho các bữa ăn sáng hoặc ăn nhẹ. Bánh vừa dễ phục vụ vừa tiết kiệm thời gian, có thể thưởng thức với các loại bơ, mứt hoặc mật ong để làm tăng thêm hương vị. 

✨Đặc biệt bánh được đóng gói với bao bì đóng gói từ chất liệu an toàn với môi trường và gói nhỏ tiện dụng.

📍Được làm từ nguyên liệu hữu cơ
📍Vị bánh tươi mới & thơm ngon
📍Tiết kiệm thời gian & dễ chuẩn bị
📍Phù hợp cho các khách hàng lẻ

Đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢: (𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐁𝐢𝐨 “𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐏𝐚𝐢𝐧” | 𝟓𝟎𝐠/𝐛𝐚́𝐧𝐡 - 𝐭𝐮́𝐢 𝟔 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜)
https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/pastries/4674-mini-croissant-individual-bags-25g10-c20-bridor.html

...
[🔥𝑁𝑒𝑤 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙] 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐁𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐏𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐁𝐚𝐠𝐬 - 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐞𝐚𝐥𝐬 - 𝐕𝐍𝐃 𝟏𝟎𝟒,𝟎𝟎𝟎/𝐁𝐚𝐠

✨These organic bread are made with French wheat flour, wheat sourdough and dry rye sourdough. They are baked fresh and packaged in a consumer bag that is suitable for households.

✨Bio Petit Pain Breads Bags (50g/bread - bag 6 pcs) are the perfect addition to any breakfast and great for on-the-go snacks or lunches.

✨Bio Petit Pain Breads Bags are the perfect way to offer you & your beloved one a healthy and delicious breakfast option. These organic bread rolls are easy to serve and can be enjoyed with a variety of toppings, such as butter, jam, or honey.

Benefits:
📍Made with organic ingredients
📍Delicious and fresh
📍Convenient to serve
📍Suitable for households

𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐁𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐏𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐝𝐬 (𝟓𝟎𝐠/𝐛𝐫𝐞𝐚𝐝 - 𝐛𝐚𝐠 𝟔 𝐩𝐜𝐬) 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐭: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/pastries/4674-mini-croissant-individual-bags-25g10-c20-bridor.html
 • [🔥𝐷𝐸𝐴𝐿] 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐌𝐢̀ 𝐘́ 𝟒 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 - 𝐂𝐡𝐢̉ 𝟒𝟏𝟑,𝟎𝟎𝟎đ
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

✨ Mì Ý ngon đúng điệu tại gia với combo thơm ngon - béo bổ này duy nhất tại Classic Deli! Combo bao gồm 4 loại phô mai nhập khẩu được cắt nhỏ (100g): 𝐆𝐫𝐮𝐲𝐞̀𝐫𝐞, 𝐄𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥, 𝐑𝐞𝐝 𝐂𝐡𝐞𝐝𝐝𝐚𝐫 & 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐝𝐝𝐚𝐫. 

✨ Kết hợp với 𝐦𝐢̀ 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐩𝐡𝐨̛𝐢 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 Ý 🇮🇹 chắc chắn sẽ làm xiêu lòng các tín đồ yêu mến món mì ống thơm béo này!

🔥 𝐌𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/vn/u-dai-theo-combo/4687-pasta-set-nui-y-penna-st-pesto-ca-chua-phoi-nang-tang-gouda-cheese.html 

✨ Hãy thử Combo mì ống 4 loại cheese ngay hôm nay!

...
[🔥𝐷𝐸𝐴𝐿] 𝟒 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐒𝐞𝐭 - 𝐀 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫'𝐬 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦

✨ Calling all cheesy pasta lovers! Our combo include our convenient pre-cut cheese: 𝐆𝐫𝐮𝐲𝐞̀𝐫𝐞, 𝐄𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥, 𝐑𝐞𝐝 𝐂𝐡𝐞𝐝𝐝𝐚𝐫, 𝐚𝐧𝐝 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐝𝐝𝐚𝐫, quality 𝐩𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐟, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐧-𝐝𝐫𝐢𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐞𝐬 add a pop of sweetness and acidity that ties the whole dish together. This set is packed with flavor and sure to satisfy even the pickiest eater.

🔥 𝐁𝐮𝐲 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐭: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/pack-deals/4687-pasta-set-pesto-penne-pasta-sun-dried-tomatoes-1-free-gouda-cheese.html 

✨ This set is perfect for a quick and easy weeknight meal, or for a special occasion. It's also a great option for entertaining guests. 

✨ Try our 4 Cheese Pasta Set today and experience the difference that quality ingredients and a commitment to excellence make!
 • 🎃 𝐋𝐚̀𝐦 𝐌𝐨́𝐧 𝐌𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀̂́𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠
🎃 𝐇𝐚̃𝐲 Đ𝐞̂̉ 𝐁𝐨̣̂ 𝐒𝐮̛𝐮 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐋𝐨!
/𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖/

🎃 Classic Deli ra mắt bộ sưu tập Halloween, mang đến cho bạn những gợi ý tuyệt vời để tạo nên những món ăn độc đáo cho “lễ hội ma quỷ” này. 

Bộ sưu tập bao gồm các loại 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̣𝐧𝐠, dùng để tạo hình sáng tạo và cực kì phù hợp cho không khí Halloween. Không thể kể đến các loại 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚́𝐧𝐡 & 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚 𝐦𝐢̣ 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐚̣𝐨 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 cho món ăn vừa rút gọn khối thời gian của bạn!

🎃 Hãy thỏa sức sáng tạo và biến tấu để tạo nên những món ăn mang đậm dấu ấn cá nhân nhất!

🎃 Cùng khám phá danh mục Halloween tại link bên dưới để làm nên những món tráng miệng kì bí đáng nhớ cho năm nay bạn nhé!

🎃 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/242-halloween-selection 

…
🎃 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐭𝐬
🎃 𝐋𝐞𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐥𝐢'𝐬 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮!

🎃 Introducing our Halloween collection, designed to provide you with fantastic ideas for creating unique dishes for this spooky festival.

Our collection includes 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐬, perfect for creative designs and ideal for the Halloween atmosphere. Not to mention the 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 that help you unleash your creativity and add vibrancy to your dishes, all while saving you time!

🎃 Unleash your imagination and create dishes that reflect your personal touch!
Explore our Halloween catalog at the link below to make unforgettable, mysterious desserts for this year!

🎃 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/242-halloween-selection
 • 🔥 𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭 𝐝'𝐎𝐫, 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟏𝟎% 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟏𝟏🔥
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/
✨ Phô mai Mont d'Or, một loại phô mai theo mùa hiện đã có mặt tại Classic Fine Foods! Loại phô mai độc đáo này được làm từ sữa bò ở vùng Haut-Doubs - Pháp. Được biết đến với kết cấu mềm mại, mịn màng và hương vị đậm đà đặc trưng.

✨ Classic Deli ưu đãi 10% duy nhất đến ngày 15 tháng 11! Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu loại phô mai độc đáo này và thưởng thức cùng những người thân yêu.

✨ Điều làm nên sự khác biệt của Mont d'Or là môi trường độc đáo mà những đàn bò được chăn thả. Trong những tháng mùa hè, đàn bò được chăn thả trên những đồng cỏ xanh tươi trên thảo nguyên cao. Điều này dẫn đến sữa của chúng thơm ngon và tràn đầy hương vị cho món phô Mai Mont d'Or tuyệt hảo!

✨ Đừng bỏ lỡ cơ hội này để sở hữu một trong những loại phô mai độc đáo và ngon nhất thế giới với ưu đãi 10!

𝐌𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/dairies/2900-freres-marchand-mont-d-or-aop-500g-cow.html

...
🔥𝐓𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭 𝐝'𝐎𝐫 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧, 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟎% 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭!🔥

✨ Mont d'Or cheese is a seasonal delicacy that is now available! This unique cheese is made from cow milk in the Haut-Doubs region in France. It's known for its velvety, spoonable texture and rich, earthy flavor.

✨ To celebrate the start of the Mont d'Or season, we're offering a 10% discount, expires on November 15th! This is a great opportunity to stock up on this delicious cheese and create new and exciting dishes to enjoy with your beloved one.

✨ What sets Mont d'Or apart is the way it's crafted and the unique environment in which the cows graze. During the summer months, the cows graze on lush, high-altitude pastures. This results in milk with a distinct flavor profile that shines through in the cheese.

✨ Don't miss out on this opportunity to try one of the most unique and flavorful cheeses in the world! Visit our store today to take advantage of our 10% discount!

𝐁𝐮𝐲 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐭: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/dairies/2900-freres-marchand-mont-d-or-aop-500g-cow.html
 • [🔥𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋] 𝐕𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠𝐞𝐨𝐢𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞 

✨ Introducing Vacherin Fribourgeois, our newest addition from Emmi, Switzerland's largest milk processor and one of Europe's leading premium dairies.

✨ Vacherin AOP, a regional delicacy from Fribourg, Switzerland, is a testament to the diverse scents that thrive in the foothills of the majestic Alps and on the elevated Freiburg high plateau. Experience the exquisite flavors that come alive in this cheese, renowned for its velvety richness, delightful taste, and thick, creamy texture. Thanks to its fine, melting texture, it is an indispensable ingredient of fondue!

✨ Made with only the finest ingredients, including raw cow's milk, salt, cultures, and animal rennet, Vacherin Fribourgeois is not only delicious but also easily digestible. 

✨ This cheese can be used in a variety of delicious dishes like fondue, creamy Mac and cheese, hearty soups, mouthwatering sandwiches, refreshing salads, and irresistible desserts such as cheeseca, crème brûlée, and creamy ice cream. It also pairs perfectly on a charcuterie board.

Buy now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/vn/bo-sa/4644-pho-mai-vacherin-fribourgeois-extra-wheel-7kg-emmi.html
 • [🔥𝑁𝑒𝑤 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠] 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐥𝐢 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐢̀ 𝐘́ 𝐑𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝'𝐀𝐛𝐫𝐮𝐳𝐳𝐨: 𝐌𝐢̀ 𝐘́ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐘́ đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 🇮🇹

✨ Thương hiệu Ý Rustichella d'Abruzzo nổi tiếng về sản xuất mì Ý chất lượng cao từ 1924. Hứa hẹn sẽ mang đến mỹ vị Ý đích thực ngay trong căn bếp nhà bạn!

✨ Họ chỉ sử dụng những nguyên liệu tốt nhất, bao gồm lúa mì cứng, ngũ cốc hữu cơ và nước suối tinh khiết được lấy ở những ngọn núi. Mì ống của họ được ép qua khuôn đồng và sấy khô từ từ trong không khí ở nhiệt độ thấp, mang lại kết cấu và hương vị mộc mạc không thể so sánh với mì ống sản xuất hàng loạt.

✨ Nếu bạn đang tìm kiếm một bữa ăn với hương vị Ý chính hiệu, sản phẩm của nhà Rustichella d'Abruzzo sẽ không làm bạn thất vọng. Trổ tài nấu các món mì Ý tuyệt hảo cho những người thân yêu ngay thôI!

Mua Ngay tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/239-rustichella-dabruzzo

...
[🔥𝑁𝑒𝑤 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠] 𝐀 𝐍𝐞𝐰 𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐚, 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐚, 𝐒𝐚𝐮𝐜𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐟 🇮🇹

✨ Discover the renowned Italian brand, Rustichella d'Abruzzo, and experience the taste of authentic Italian flavors in your own kitchen! For nearly a century, they have been crafting high-quality pasta using only the finest ingredients like durum wheat, organic grains, and pure spring water sourced from the mountains. 

✨ Each pasta is meticulously pressed through copper molds and air-dried at low temperatures, resulting in a rustic texture and unmatched flavor that sets it apart from mass-produced alternatives. 

✨ Indulge in the essence of Italy with Rustichella d'Abruzzo's exquisite pasta products. Unleash your culinary prowess and create delectable Italian pasta dishes for your loved ones to savor. Explore the range now and elevate your cooking game! 

Buy Now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/brand/239-rustichella-dabruzzo
 • 🔥[𝑆𝐴𝐿𝐸] 𝐂𝐚́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐪𝐮𝐲̉ 𝐩𝐡𝐢 𝐥𝐞̂ 𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 - 𝐌𝐨́𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡

🔥 Đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/seafood/3784-frozen-monkfish-loin-portion-180g-palamos.html 
🔥 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐥𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠

✨ Cá mặt quỷ phi lê có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: cá mặt quỷ phi lê chiên giòn, cá mặt quỷ phi lê sốt me, cá mặt quỷ phi lê nướng,... Mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng riêng, khiến người thưởng thức phải xuýt xoa.

👉 Thịt cá chắc, thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng
👉 Được chế biến từ những con cá mặt quỷ tươi ngon
👉 Không có xương và da, dễ dàng chế biến

✨ Hãy thưởng thức ngay cá mặt quỷ phi lê hảo hạng để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả!

…
🔥 [𝑆𝐴𝐿𝐸] 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐥𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐌𝐨𝐧𝐤𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 - 𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐠𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠.

🔥 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/seafood/3784-frozen-monkfish-loin-portion-180g-palamos.html 
🔥 Or simply text Classic Deli to place your order.

✨ Discover the endless possibilities of Monkfish fillet, as it can be transformed into mouth watering dishes like crispy fillet, tantalizing tamarind-glazed fillet, or even succulent grilled fillet. Each creation boasts its own distinct flavor, leaving your taste buds tingling with delight.

✨ Not only is the fish meat firm and delicious, but it is also packed with essential nutrients to nourish your body. Crafted from the freshest Monkfish, our Monkfish fillet is boneless and skinless, making it incredibly easy to prepare.

✨ Perfect for any family meal, this premium Monkfish fillet is a true taste of the sea. Don't miss out on this extraordinary culinary experience!
 • 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛'𝑠 𝐷𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠! 𝑀𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑗𝑜𝑦𝑓𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑑𝑎𝑦, 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 💕💕
 • 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐦𝐨̣𝐢 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̣𝐧𝐠✨✨
𝐼𝑛𝑑𝑢𝑙𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑖𝑠ℎ✨✨
📍/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

✨ 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀: kết hợp muối persian có màu trắng xanh nhẹ đặc trưng và nấm truffle đen, mang hương thơm thượng hạng, nồng nàn và vị mặn đậm đà.

✨ 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐨̛́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂: kết hợp muối tinh khiết và ớt tươi, mang hương vị cay nồng đặc trưng. Muối ớt có thể dùng để chấm thịt, hải sản, hoặc dùng làm gia vị trong các món xào, nướng,...

✨ 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧 𝐜𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐲́𝐭: kết hợp muối tinh khiết và cam quýt, mang hương vị thơm ngon và thanh mát. Muối cam quýt có thể dùng để chấm thịt, hải sản, hoặc dùng làm gia vị trong các món salad, xào,...

Mua ngay tại: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/grocery/3465-persian-blue-salt-with-summer-truffle-15-100g-plantin.html 

…
✨ 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞: Discover the luxurious combination of salt and black truffle in our Persian Blue Salt with Summer Truffle, boasting a passionate aroma and a delightfully salty taste.

✨ 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐢 & 𝐂𝐨𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐌𝐢𝐱 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫: Add a fiery kick to your meals with our Chili salt, crafted from pure sea salt and fresh chili, offering a distinctive spicy flavor. Perfect for dipping meat and seafood or enhancing stir-fried and grilled dishes.

✨ 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧 𝐋𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐞𝐞𝐥 & 𝐂𝐨𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐭: Experience the refreshing burst of citrus in our Citrus salt, expertly blended with pure sea salt and zesty citrus notes. Use it to elevate the flavors of meat, seafood, salads, and stir-fries.

Buy now at: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/grocery/3465-persian-blue-salt-with-summer-truffle-15-100g-plantin.html
 • 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 - 🔥𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟐 𝐧𝐠𝐚̀𝐲🔥
/𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤/

✨ Thay lời biết ơn sâu sắc đến những đóng góp của các chị em phụ nữ, Classic Deli gửi tặng 🔥𝐦𝐚̃ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃🔥 cho mỗi hóa đơn trên 2 triệu duy nhất trong hai ngày 19 và 20 tháng 10.

✨ Để được áp dụng ưu đãi, 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̃𝐲 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐚̃ 𝐜𝐨𝐝𝐞: GIFT2010
Khi mua sắm tại website: www.classicdeli.vn

✨ Hoặc liên hệ với Classic Deli Vietnam qua tin nhắn để được hướng dẫn mua hàng nhanh chóng! 

✨ Nhân dịp đặc biệt này hãy dành tặng cho những người mẹ, người vợ, người chị,.. những món thực phẩm cao cấp nhất đến họ. Classic Deli hân hạnh mang đến đa dạng các món thực ẩm cao cấp để phục vụ mọi phong cách nấu nướng khác nhau.

✨ Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay vì mã giảm giá này chỉ kéo dài trong vòng 2 ngày duy nhất!

…
𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐃𝐚𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐧 🔥𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫, 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟐 𝐝𝐚𝐲𝐬🔥

✨ To show our appreciation for the invaluable contributions of women, Classic Deli is delighted to offer a special 🔥𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃🔥 for every bill exceeding 2 million VND. This exclusive promotion is available only on October 19 and 20.

✨ To avail of this offer, simply enter the code: GIFT2010 when making your purchase on our website: www.classicdeli.vn

✨ Alternatively, you can reach out to Classic Deli Vietnam via text message for swift and hassle-free purchasing instructions!

🔥 What are you waiting for? Don't miss out as this the discount code is valid for just 2 days!

---------------------------------------------------------------
𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂 𝐃𝐄𝐋𝐈 | 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐔𝐑𝐌𝐄𝐓 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝐷𝑒𝑙𝑖 | 𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.classicdeli.vn 
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: (+84) (0) 909 808 367
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: customerservice@classicfinefoods.com.vn
 • 🔥 𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐫𝐚𝐮 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐏𝐡𝐚́𝐩: 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐧, 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 - đ𝐚̂̀𝐲 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 - 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐧🔥

✨ Thử ngay các loại hỗn hợp rau củ làm sẵn vô cùng tiện lợi, đặc biệt đang có 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟓𝟗% 𝐭𝐚̣𝐢: https://classicdeli.vn/ho-chi-minh/en/230-flash-sales

✨ 𝐇𝐨̂̃𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐋𝐚 𝐏𝐨𝐞̂𝐥𝐞́𝐞 𝐏𝐚𝐲𝐬𝐚𝐧𝐧𝐞: rau củ mix theo phong cách Pháp cổ điển, gồm các loại rau thơm ngọt được trồng tại thiên nhiên nước Pháp: cà rốt, đậu hà laa, và khoai tây. Thích hợp cho các bữa ăn tối cuối tuần cùng gia đình hoặc ăn kèm món chính vô cùng hấp dẫn.

✨ 𝐇𝐨̂̃𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐏𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐃𝐞́𝐥𝐢𝐜𝐞: hỗn hợp khoai tây nghiền kèm tràn đầy dinh dưỡng với các loại rau như bông cải xanh, đậu hà lan và bí ngòi từ mùa vụ tốt nhất. Chắc chắn sẽ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho bé.

✨ 𝐇𝐨̂̃𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐋𝐚 𝐏𝐨𝐞̂𝐥𝐞́𝐞 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚𝐧: một loại hỗ hợp rau sắc màu hấp dẫn, mỗi màu sắc mang đến các loại chất dinh dưỡng cần thiết khác nhau. Hỗn hợp rau kiểu địa trung hải này bao gồm: bí ngòi, cà tím, cà chua, ớt chuông. Là lựa chọn tuyệt vời cho các món nướng, mang đến hương vị bữa ăn địa trung hải thật thanh mát tại gia.

Thử ngay cùng deal hời từ Classic Deli bạn nhé!