• -564.200,00 ₫
  • - 564.200,00 ₫

Boncolac - Bánh đông lạnh Gluten free Chocolate Cake (65g)*14 - EXP 5/12/2021

261.800,00 ₫
826.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Boncolac
BOC0803-020

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể