Gia cầm

Chim cút nguyên con đông lạnh (~500g)

Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực Giá mỗi KG : 572,000vnd/KG

Giá ₫286,000
add
remove
favorite
0

Bồ câu nguyên con đông lạnh (~500g)

Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực Giá mỗi KG : 1,009,000vnd/KG

Giá ₫504,500
add
remove
favorite
0

Chân gà đông lạnh (~1kg) - Le Traiteur

 30-50g/ cái Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá thay đổi dựa trên trọng lượng thực.

Giá ₫91,000
add
remove
favorite
0

Cánh gà 2 khúc (~1kg) - Le Traiteur

12-14 miếng/túi Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá được thay đổi dựa theo trọng lượng thực

Giá ₫157,000
add
remove
favorite
0