Hải sản

Hàu Pháp tươi Fine De Claire N3 (2kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6 tuần...

Giá ₫1,603,000
add
remove
favorite
0

Hàu Pháp tươi Fine De Claire N2 (2.5kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6 tuần...

Giá ₫2,286,000
add
remove
favorite
0

Hàu Pháp tươi Brittany N3 (2kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6 tuần...

Giá ₫1,599,000
add
remove
favorite
0

Hàu Pháp tươi Black Pearl N2 (2.5kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6...

Giá ₫2,895,000
add
remove
favorite
0

Hàu Pháp tươi Black Pearl N3 (2kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6 tuần...

Giá ₫2,381,000
add
remove
favorite
0

Hàu Pháp tươi Brittany N2 (5kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6 tuần...

Giá ₫3,837,000
add
remove
favorite
0

Hàu Pháp tươi Brittany N4 (0.7kg) - Cadoret

Sản phẩm này không có sẵn, quý khách cần phải đặt hàng trước. Điều kiện: Đặt hàng trước thứ 5 tuần 1, nhận hàng vào thứ 6 tuần...

Giá ₫669,000
add
remove
favorite
0