Filter by (2 products)

Price

₫285,990 - ₫504,510

Xuất xứ

Temperature

Nhà cung cấp

Không có nhà cung cấp

Chim cút, Chim bồ câu

Chim cút nguyên con đông lạnh (~500g)

Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực Giá mỗi KG : 572,000vnd/KG

Giá ₫286,000
add
remove
favorite
0

Bồ câu nguyên con đông lạnh (~500g)

Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực Giá mỗi KG : 1,009,000vnd/KG

Giá ₫504,500
add
remove
favorite
0