Nước khoáng có ga San pellegrino 500 ml

47.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

Sanpellegrino
SPE1102-003

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể