Điều khoản và điều kiện sử dụng 
Các điều khoản và điều kiện này chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa Classic Deli và Khách hàng của Classic Deli muốn mua hàng trực tuyến các sản phẩm có bán trên trang web www.classicdeli.market/vn

Các điều khoản và điều kiện đặc biệt về Bán hàng Trực tuyến này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện Bán hàng Chung đã được xây dựng bởi Classic Fine Foods.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện đặc biệt này bất cứ lúc nào.

Nội dung

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ mua sắm trực tuyến thông qua trang web www.classicdeli.market/vn, với các mặt hàng nằm trong danh mục sản phẩm công ty đang kinh doanh.

Chỉ các sản phẩm được đăng bán trên trang web www.classicdeli.market/vn mới áp dụng các Điều kiện bán hàng trực tuyến đặc biệt này.

Điều kiện được hưởng

Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể hưởng lợi từ dịch vụ bán hàng trực tuyến này.

Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Các đơn đặt hàng sản phẩm phải được khách hàng đặt trực tuyến tại www.classicdeli.market/vn

Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch mua hàng trực tuyến được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng trên trang web của Classic Deli.

Mã số đơn hàng sẽ được cấp cho khách hàng khi đơn hàng đã được xác nhận hợp lệ và hình thức thanh toán đã được chấp nhận.

Sau khi đặt  hàng thành công, khách hàng sẽ thấy thông báo "Đơn hàng của bạn đã được xác nhận" xuất hiện trên màn hình ngay lúc đó. Sau đó khách hàng sẽ nhận được e-mail xác nhận đơn hàng đã đặt với mã số đơn hàng đi kèm.

Trong trường hợp khoản thanh toán cho đơn hàng bị từ chối, đơn hàng sẽ bị hủy và khách hàng sẽ nhận được thông báo qua e-mail.

Sau khi đơn hàng đã được đặt thành công, khách hàng không có quyền thay đổi hoặc hủy đơn hàng, ngoại trừ có thỏa thuận đặc biệt với Classic Deli.

Sửa đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi các thông tin trên trang web www.classicdeli.market/vn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các điều kiện hiện tại và các điều khoản và điều kiện bán hàng chung, các điều kiện hiện tại sẽ chiếm ưu thế.

Chấm dứt

Classic Fine Foods có quyền chấm dứt ngay các dịch vụ bán hàng trực tuyến bằng văn bản trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào từ phía khách hàng, đặc biệt là trong trường hợp không thanh toán, nhiều lần không liên lạc được với khách hàng, và những tranh chấp mang bất kỳ tính chất nào ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh doanh.

Chấp nhận các điều kiện

Khi sử dụng dịch vụ bán hàng trực tuyến và xác nhận đơn đặt hàng qua trang web, khách hàng thừa nhận đã đọc và chấp nhận các Điều kiện Đặc biệt về Bán hàng Trực tuyến hiện tại. Việc khách hàng xác nhận đơn đặt hàng của Classic Deli được hiểu là sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Đặc biệt này.