Louis Francois - Phụ gia thực phẩm Sodium Bicarbonate (1kg)

439.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Louis Francois
LOU0604-104

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể