• -788.000,00 ₫
  • - 788.000,00 ₫

Bánh quy vụn - DGF - La Royaltine 2kg | EXP 08/12/2021

440.000,00 ₫
1.228.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

DGF
DGF0604-210

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể