• -1.300.000,00 ₫
  • - 1.300.000,00 ₫

Gan vịt đông lạnh-Rougie-Foie Gras De Canard Cru 40/60 (~1kg/bag) | EXP 12/12/2021

1.300.000,00 ₫
2.600.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Rougie
ROU0201-102

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể