Chân gà đông lạnh (~1kg) - Le Traiteur

 30-50g/ cái Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá thay đổi dựa trên trọng lượng thực.

Giá ₫91,000
add
remove
favorite
0

Cánh gà 2 khúc (~1kg) - Le Traiteur

12-14 miếng/túi Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá được thay đổi dựa theo trọng lượng thực

Giá ₫157,000
add
remove
favorite
0

Đùi gà tỏi đông lạnh (~1kg) - CP

100-130g/ miếng, 8-10 miếng/gói Trọng lượng thực có thể được thay đổi khoảng 100g-500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng...

Giá ₫125,000
add
remove
favorite
0

Cánh gà 3 khúc đông lạnh (~1kg) - CP

10-12 miếng/gói Trọng lượng thực có thể được thay đổi khoảng 100g-500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực.

Giá ₫116,000
add
remove
favorite
0

Đùi gà tháo khớp đông lạnh (~1kg) - CP

220-270g/miếng, 4-5 miếng/gói Trọng lượng thực có thể được thay đổi khoảng 100g-500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực.

Giá ₫103,000
add
remove
favorite
0

Má đùi gà không xương (~1kg) - CP

100-140g/ miếng, 10-12 miếng/gói Trọng lượng thực có thể được thay đổi khoảng 100g-500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng...

Giá ₫112,000
add
remove
favorite
2

Cánh gà 2 khúc đông lạnh (~1kg) - CP

12-14 miếng/gói Trọng lượng thực có thể được thay đổi khoảng 100g-500g, và giá sẽ được tính theo trọng lượng thực.

Giá ₫132,000
add
remove
favorite
0