• -132.000,00 ₫
  • - 132.000,00 ₫

Ức gà đông lạnh - Savel – Yellow Chicken Supreme 180-230g/con | EXP 18/12/2021

126.000,00 ₫
258.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Savel
SAV0102-005

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể