Gia cầm

Chân gà đông lạnh (~1kg) - Le Traiteur

 30-50g/ cái Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá thay đổi dựa trên trọng lượng thực.

Giá ₫91,000
add
remove
favorite
0

Cánh gà 2 khúc (~1kg) - Le Traiteur

12-14 miếng/túi Trọng lượng thực có thể thay đổi từ 100 - 500g, và giá được thay đổi dựa theo trọng lượng thực

Giá ₫157,000
add
remove
favorite
0