Thịt gà nguyên con đông lạnh Yellow Baby Chicken Fra Frz (~500g) - Savel

203.000,00 ₫
Thuế

Gà Pháp nguyên con đông lạnh (~400g)

Số lượng
favorite
2
đóng

Savel
SAV0102-001

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể