• -436.000,00 ₫
  • - 436.000,00 ₫

Trà xanh túi lọc - 4942 - Dammann - Yunnan vert 24x2g | EXP 30/11/2021

88.000,00 ₫
524.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Dammann
DAM0802-321

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể