Cá chẽm phi lê đông lạnh - Qwehli - sea bass fillet 120-180g (~3kg)

3.558.000,00 ₫
Thuế

Cá chẻm phi lê đông lạnh (120-180g/pc)

Số lượng
favorite
0
đóng

Qwehli
QWE0302-101

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể