Kem sữa - Président - Whipping Cream 1L

198.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
3
đóng

Find our recipe ideas with "Kem sữa - Président - Whipping Cream 1L"

President
LAC0404-110

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể