Metro Chef - Dầu oliu Extra Virgin (1L - tin)

190.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Metro Chef
MET0702-102

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể