Giấm Balsamic Vinegar (500ml) - Metro Chef

56.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

Metro Chef
MET0701-002

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể