• -681.500,00 ₫
  • - 681.500,00 ₫

Cinq Degrés Ouest - Hàu nửa vỏ đông lạnh N4 48PCS (1.2kg) - EXP 19/12/2021

535.500,00 ₫
1.217.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Cinq Degrés Ouest
DEG0302-109

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể