• -1.445.000,00 ₫
  • - 1.445.000,00 ₫

Gan vịt đông lạnh cắt lát Duck Foie Gras Sliced 40/60 Frz (~1kg) - Rougié - EXP 22/12/2021

1.155.000,00 ₫
2.600.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Rougie
ROU0201-102

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể