• -3.365.400,00 ₫
  • - 3.365.400,00 ₫

Cá bơn nguyên con đông lạnh Whole Gutted Sole Fra Frz 600-800g/pc (~3kg/pack) - Qwehli

2.658.600,00 ₫
6.024.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Qwehli
QWE0302-003

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể