Khuyến mãi

GHI CHÚ KHI KHÁCH HÀNG MUA SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Không đổi trả

Nếu khách hàng mua hàng khuyến mãi và đơn hàng đã sẵn sàng để đi giao, nhưng khách hàng yêu cầu hủy đơn, thì tài khoản đăng nhập trên website và ứng dụng Classic Deli của quý khách sẽ tạm thời bị ngưng trong vòng 1 tuần.