Xúc xích Traditional Salami (250G) - Chambost

302.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

Chambost
CHB0202-001

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể