favorite_border favorite
0
Các sản phẩm cuối cùng trong kho
favorite_border favorite
0

Viên Sô Cô La Trang Trí Màu Ruby - 214 - 63 Balls White Chocolate Crystallised Ruby Color (2Cm) - Pcb

₫1,582,000
Thuế
Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Composition
Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Pháp
Reference Code
PCB0605-002

About PCB