Valrhona - Sô cô la hạnh nhân (3kg)

3.006.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Valrhona
VAL0605-318

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể