Masdeu - Đế bánh Mini Tartlet Cocoa 20*38mm (192pcs)

1.467.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Masdeu
FAY0803-125

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Tây Ban Nha

Tài liệu tham khảo cụ thể