• -1.420.000,00 ₫
  • - 1.420.000,00 ₫

Cá hồi vân phi lê đông lạnh - Qwehli - rainbow trout fillet 200-500g (~2.4kg/ctn) | EXP 30/12/2021

1.680.000,00 ₫
3.100.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Qwehli
QWE0302-027

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể