• -2.874.000,00 ₫
  • - 2.874.000,00 ₫

Cá bơn nguyên con đông lạnh - Qwehli - sole 600/800g (~3kg/ctn) | EXP 30/12/2021

3.150.000,00 ₫
6.024.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Qwehli
QWE0302-003

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể