• -2.508.000,00 ₫
  • - 2.508.000,00 ₫

Cá bơn phi lê đông lạnh - Qwehli - turbot fillet 150-350g (~3kg/ctn) | EXP 30/11/2021

1.050.000,00 ₫
3.558.000,00 ₫
Thuế

Cá bơn phi lê đông lạnh (150-350g/pc)

Số lượng
favorite
0
đóng

Qwehli
QWE0302-005

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể