favorite_border favorite
0
Các sản phẩm cuối cùng trong kho
favorite_border favorite
0

Thịt thăn ngoại bò Úc Striploin Wagyu Mb 5+ F1 Sanchoku 200Days Gf Aus (~7kg) - Stanbroke

₫15,225,000

(₫2,331,000 KG)

Thuế
Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Composition
Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Úc
Reference Code
STA0101-020

About Stanbroke