• -110.900,00 ₫
  • - 110.900,00 ₫

La Tourangelle - Dầu hạt phỉ (250ml) | EXP 17/01/2022

166.100,00 ₫
277.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

La Tourangelle
TOU0702-002

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể