Dầu oliu vị húng quế - Metro Chef - Extra Virgin Olive Oil (With Basil) 250ml

89.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Metro Chef
MET0702-105

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể