Metro Chef - Mì Ý Spaghetti nguyên cám (500g)

42.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Metro Chef
MET0901-004

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể