Thịt cừu phi lê đông lạnh (~900g) - Coastal Lamb

1.170.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0

đóng
Hết hàng

Coastal Lamb
ARE0102-208

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
New Zealand

Tài liệu tham khảo cụ thể

Tải về

Quality Declaration

Quality Declaration

Tải về (3.57M)