Marou - Sô cô la Couverture Viet Nam 75% Dark Chocolate (1kg)

836.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Marou
MRO0605-215

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Việt Nam

Tài liệu tham khảo cụ thể