Nước khoáng có ga San pellegrino 750 ml

62.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

Sanpellegrino
SPE1102-004

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể