Président - Phô mai Camembert 8 miếng (250g)

357.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

President
LAC0404-013

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể