• -59%
  • 59%

Cá mặt quỷ phi lê đông lạnh - Qwehli - monkfish fillet 500-800g (~1.8kg/ctn) | EXP 30/12/2021

1.629.340,00 ₫
3.974.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Qwehli
QWE0302-012

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể