Salmon Fillet Frz Scotland (~1.5kg) - Loch Fyne

1.610.400,00 ₫
Thuế

Cá hồi đại dương phi lê đông lạnh (~1.2kg)

Số lượng
favorite
3
đóng

Loch Fyne
LOF0302-002

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Scotland

Tài liệu tham khảo cụ thể