• -35%
  • 35%

Phô mai - champignon - camembert 125g | EXP 07/12/2021

54.600,00 ₫
84.000,00 ₫
Thuế

Phô mai (125g)

Số lượng
favorite
0
đóng

Champignon
OMO0401-013

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Đức

Tài liệu tham khảo cụ thể