• -208.300,00 ₫
  • - 208.300,00 ₫

Talley's - Thịt vẹm đông lạnh (1kg) - EXP 15/01/2022

371.700,00 ₫
580.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

BAL0302-002

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
New Zealand

Tài liệu tham khảo cụ thể

Tải về

Quality Declaration

Quality Declaration

Tải về (4.23M)