Cánh gà đông lạnh 3 khúc (1kg)

126.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

CPV0102-106

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Việt Nam

Tài liệu tham khảo cụ thể