Patissier - Sô cô la đen Chips - Compound (5kg)

921.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Patissier
AAL0605-110

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Singapore

Tài liệu tham khảo cụ thể

Tải về

Quality Declaration

Tải về (1.12M)

Quality Declaration

Tải về (1.12M)