Valrhona - Sô cô la trắng Opalys Coins 33% (3kg)

2.632.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Valrhona
VAL0605-255

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể