Valrhona - Sô cô la viên sữa Jivara Lactee Coins 40% (3kg)

2.590.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Valrhona
VAL0605-231

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể