Valrhona - Sô cô la viên trắng Ivoire 35% (3kg)

2.694.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Valrhona
VAL0605-224

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể