Louis Francois - Phụ gia thực phẩm Chlorure De Calcium (1kg)

1.436.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Louis Francois
LOU0604-122

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể