Pasta Morelli - Mì Ý Al Germe di Grano Cuori (250g)

166.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Morelli
PAS0901-206

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể