• -16.000,00 ₫
  • - 16.000,00 ₫

Metro Chef - Dầu oliu Extra Virgin (1L)

149.000,00 ₫
165.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Metro Chef
MET0702-103

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể